OBSERVATORI DELS/LES ESPORTISTES


L’objectiu de l’Observatori és el de promoure l’observació, l’avaluació, el debat i la concreció de propostes dels propis esportistes i participants, com un element de participació en el disseny i gestió de l’Olimpíada Escolar.

 

Aquesta proposta pretén promoure l’observació, l’esperit crític, el debat, la presa de decisions i la maduració de propostes en relació a l’organització i als continguts de l’Olimpíada Escolar.

El grup d’infants que formaran part de l’Observatori participaran a la cerimònia inaugural i de cloenda, representant el centre en alguns dels rols reservats en el protocol de l’acte (jurament, entrada i enlairament de la bandera Olímpica, recorregut de la torxa, etc.).

 

També seran els encarregats i encarregades d’elaborar l’avaluació de l’Olimpíada, recollint les opinions dels seus companys/es i analitzant les seves vivències i experiències durant la competició.

 

L’Observatori estarà format per:

1. 1 nena i 1 nen de categoria aleví de cada centre educatiu participant a la 38a Olimpíada Escolar.

Aquests alumnes actuaran com a “capità” i “capitana” de la seva escola i serà obligatori que participin en almenys 1 esport col·lectiu o individual de la 38a Olimpíada Escolar.

2. Un grup de docents encarregats d’organitzar, dinamitzar i recollir la diagnosi final.

 

Per formalitzar la inscripció del capità i capitana, el responsable del centre educatiu i/o l’AMPA, els haurà d’inscriure mitjançant el document d'aquest apartat.


Descarga
FULL DE NOMENAMENT CAPITANS I CAPITANES
A omplir pel centre educatiu i signat per les famílies
autoritzacio capitans i capitanes_2020_b
Documento Adobe Acrobat 316.8 KB